S M Å L Ä N D S K A   S K O G S T E A T E R N

Till förra sidanTillbaka Korpen i Rislycke

Senaste föreställning : Tid och Otid, en samproduktion med CoMA/ Musik i Syd.

Hej. Jag heter Olle och de här två heter Hans och Anni!

Hans, Olle och Anni. Foto: Pytte Ravn


TID OCH OTID

Dockteaterpjäs av Anni Ravn.
Musik av Hans Parment.

Olle funderar på tiden

"Vad är tid egentligen?" frågar Olle. Han förstår ingenting. Mamma beställer tid hos dam-frissan, men …? Var finns tiden? Vem äger tiden? Kan man köpa tiden? Du känner säkert igen frågorna. Går de att besvara? Kanske, kanske inte?

Pjäsens handling försöker inte heller att ge några entydiga förklaringar men leker ändå med ord och tankar kring ett av våra mest förunderliga begrepp - tiden. "Oj, oj, oj", säger herr Väckarklocka, "vad jag går fort när man har trevligt." Går fort? Vadå går fort …? Kan man skynda på tiden?

Tiden smyger sig in i vår vardag, i allt vad vi företar oss. Sången och musiken är ständigt sammanlänkade med tiden. Musik är tid - toner och ljud som rör sig i vårt medvetande. Med musikens hjälp kan vi ges känslan av att skynda på, eller sakta ner tiden. Ibland nästan stanna den.

I en fantasivärld befolkad av Annis underfundiga dockor är allt möjligt. Du möter Olle, herr Väckarklocka, Lille Narrgubben m fl, men du möter också Hans, Annis förbundne, som med sin flöjt, sin ljudfångarhov, sina elektroniska mackapärer och ljudlådor tvingas komma till undsättning när läskiga trollet och mössen blir för busiga.

Medverkande: Anni Ravn - dockor, Hans Parment - musik. Föreställningen är ca 50 minuter lång. Max 50 barn per föreställning. Ålder: 4-7 eller 7-9 år. 

Samproduktion CoMA/Musik i Syd och Småländska Skogsteatern. Kontaktperson: Jan Peter Dahl, 0470-184 12


Småländska Skogsteatern har funnits i över 30 år.
Vill du veta mera, kontakta mig:

Anni Ravn
Äspet Rislycke
360 52 Kosta

Tel 0478-501 58
Mobil 070-2430638
e-mail:

Anni pratar med hunden i hatten

Foto: Pytte Ravn


Bildspel : Anki besöker vännerna i dockhuset.  Medverkande, bland andra: apan, korpen och kaninfamiljen.


Dockhuset i Rislycke / Webmaster: SoftwareHouse   / © 2009 / Småländska Skogsteatern /UPP