Anni Ravn. Foto, Pytte Ravn.

Jag har spelat dockteater (Småländska Skogsteatern) för barn på bibliotek och daghem i över 35 år, men är nu pensionär.
Vill du veta mera, kontakta mig:

Anni Ravn
Äspet Rislycke
360 44 Kosta

Mobil 070-2430638


Foto: Anni Ravn / Webmaster: SoftwareHouse  / © 2009 / Småländska Skogsteatern /Till sidans börjanUPP