Anki på besök i dockhuset...

Här kommer strax ett bildspel med 11 bilder.
(Det tar någon minut att ladda ned dem - men den
som väntar på nåt gott väntar väl aldrig för länge!?)
Anki kryper ned och vilar undertiden.
Hon är ju faktiskt född i dockhuset!


Foton: Anni Ravn. Förutom Anki -
henne har Pytte Ravn fotograferat.


Anki på besök i dockhuset.


Ser du inga bilder alls? 

I webbläsarens meny väljer du Verktyg/Internetalternativ/Avancerat/och bockar för Visa bilder, då ser du hela bildspelet. 

Eller högerklicka och välj visa bild, då ser du en slumpvald bild av de 11 i serien.

 S M Å L Ä N D S K A   S K O G S T E A T E R N


Foto: Anni Ravn / Webmoster: SoftwareHouse   / © 2009 / Småländska Skogsteatern /Till sidans börjanUPP